Moederschap

Ne keer da ge twintig zijt, begint het te komen.
Vrienden die plots verloofd zijn, trouwen of al een kind
hebben rondlopen.
En da’s meestal op zo’n punt da u leven uiteen aant vallen
is of ge pinten aant pakken zijt gelijk da een koe water drinkt.